Cena za překlady | Překlady z němčiny

http://www.preklady-z-nemciny.cz

Cena za překlady

Naše překladatelské služby jsou však v nadstandardní kvalitě za přijatelné ceny. Cena za jednu normostranu překladu (1800 znaků) je 250 Kč (nejsme plátci DPH). Ceny jsou fixní pro fyzické i právnické osoby. Při vyšším počtu překládaných normostran vám nabízíme nejrůznější slevy. Spolupráce s námi se rozhodně vyplatí.

1 NS (normo strana) = 250,- Kč

Cena platí pro všechny překlady a to i se zaměřením na technickou němčinu.

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer)

Rozsah normostrany je definován například v § 24 odst. 2 vyhlášky 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, kde se však tato jednotka množství textu označuje slovem „stránka“ a vztahuje se pouze na překlad pořízený úředním tlumočníkem.

V aplikaci Microsoft Word můžeme normostrany docílit, pokud použijeme následující nastavení:

  • 1 NS = 1800 znaků (30 řádků po cca 60 úderech, včetně mezer).
  • Řádkování 1,5.
  • Velikost písma 12 nebo 14.
  • Okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola.
  • Text zarovnat do bloku (viz stejnojmenná funkce na horní liště Wordu).
  • Poznámkový aparát – velikost písma 10 nebo 11 (podle velikosti písma hlavního textu).

Kromě hlavního textu mohou být na stránce obrázky nebo poznámkový aparát. V takovém případě zjistíte počet normostran tak, že vydělíte údaj počet slov (viz funkci Nástroje – počet slov, znaky včetně mezer + zaškrtnout včetně poznámek pod čarou a vysvětlivek) 1800.

Nabízíme velmi zajímavé slevy pro překlady o rozsahu 25 a více normostran a pro opakující se zakázky.